OPRAVA A SERVIS PLASTOVÝCH OKIEN

Plastové okná slúžia dobre len vtedy, pokiaľ majú kvalitné tesnenie. Ak začne cez ne prefukovať , tesnenie je poškodené.  Ďalšou chybou plastových okien je, že sa po čase ťažko zatvárajú alebo sa rosia. Jediným riešením je ich oprava alebo servis. Vykonávame opravy a servis všetkých typov plastových okien už viac ako 20 rokov.  Aj po výrobcoch, ktorí už nie sú v súčasnosti na trhu. 

 

Poskytujeme:

 

Sklo sa rosí vo vnútri medzi izolačnými sklami. Je to spôsobené prienikom vzduchu, ktorý na skle kondenzuje. Vytvára kvapôčky vody a niekedy efekt špinavého okna. Riešením je v takom prípade výmena izolačných skiel.

 

Optimálna životnosť tesnenia je 10 rokov. Tesnenie je vystavené vplyvom poveternostných podmienok – mráz, slnko, dážď, pôsobením ktorých sa jeho trvácnosť skracuje a dochádza k jeho deformácii. Tesnenie na oknách následne prepúšťa chlad a okolo krídel fučí. Riešením je výmena tesnenia.

 

 

 

Ak sa kľučka na okne pretáča dookola, je to dôsledok prasknutej prevodovky kovania. Problém vznikol opotrebovaním kovania. Môže sa stať, že sa bude okno zle zamykať. Dôvodmi sú vyšúchanie rámových uzáverov a excentrických čapov. Riešením je oprava alebo výmena kovania.

 
 
 
 
Servis okien odporúčame vykonávať pravidelne  každých 5 rokov . Ušetríte tým pri vykurovaní, predĺžite životnosť  okien a znížite riziko ich opráv.